CGE Extra

Zeker van uw rendement met CGE Extra

Alles onder controle met service op maat

Omdat er wel een garantie bestaat voor de panelen en omvormers, maar niet voor de reis- en arbeidskosten van reparatie of vervanging aan huis, bieden wij hiervoor CGE Extra aan. Zowel particulieren als bedrijven kunnen CGE Extra met ons afsluiten.

Lees hier de voorwaarden van CGE Extra

Afsluiten CGE Extra

CGE Extra kan binnen drie maanden na het plaatsen van de order worden afgesloten. Indien CGE Extra na deze termijn aangevraagd wordt, zal een toeslag worden berekend.

Duur CGE Extra

Het contract wordt telkens voor een jaar afgesloten. Ieder jaar, ongeveer zes weken voor het aflopen van het contract, bieden wij een verlenging van een jaar aan.

Ingesloten in CGE Extra

Wanneer wij een storingsmelding ontvangen zal in overleg besproken worden wat de beste oplossing is om het probleem zo snel mogelijk en kosteloos te verhelpen. Dit kan zowel een reparatie als een vervanging van onderdelen inhouden.

Optioneel kunnen wij na een storm op uw verzoek een inspectie uitvoeren of de bevestiging niet geleden heeft door de rukwinden.

Optioneel kunnen wij periodiek uw PV-panelen laten schoonmaken wanneer deze door vogels of stof bevuild raken.

Uitgesloten van CGE Extra

CGE Extra geldt niet indien de problemen een gevolg zijn van weersomstandigheden, door uzelf of derden aan de installatie toegebrachte schade of door oneigenlijk gebruik van de installatie.

De kosten die gemaakt worden doordat onze medewerker op de afgesproken datum en tijd aan huis komt, maar voor een gesloten deur komt te staan.

De kosten die gemaakt moeten worden om toegang tot een geblokkeerde installatie te verkrijgen.

Opmerking

Elke verplichting voortvloeiend uit CGE Extra:

– vervalt indien betaling van CGE Extra niet binnen de betalingstermijn is geschied.

– vervalt indien niet binnen drie maanden na het ontstaan van de storing of schade deze ook daadwerkelijk gemeld is.

Storing melden

Meld uw storing aan:

Telefonisch via: 036-5304941 (tijdens kantooruren)
Per e-mail: service@cgenergie.nl

Na registratie vindt binnen 24 uur een telefonische inventarisatie van de storing plaats.

Wanneer uit de telefonische inventarisatie blijkt dat een bezoek op locatie nodig is, maken wij met u een afspraak. Uit de inventarisatie ter plekke volgt beoordeling van de storing en of er sprake is van schade.

  • Als de storing of schade buiten dit servicecontract valt en er een bezoek op locatie nodig is geweest, zal deze gefactureerd worden.
  • In geval van een storing of schade die binnen het servicecontract valt, heeft CGE een inspanningsverplichting om deze binnen zeven werkdagen te verhelpen. Deze termijn zal in redelijkheid worden uitgebreid in het geval er onderdelen vervangen moeten worden waarvoor bestelling en levering nodig is.

Monitoring

Alle door ons geleverde systemen waarbij monitoring via de niet-gekoppelde omvormer mogelijk is, kunnen we bij aanmelding uitlezen.

SolarEdge omvormer
De SolarEdge Monitoring Portal is een online applicatie, waarmee u zeer volledig inzicht krijgt in de systeemprestaties van uw zonnepanelen. Het voordeel van de SolarEdge Monitoring Portal is dat u niet alleen de prestaties van uw complete PV-systeem kunt inzien, maar ook van elk afzonderlijk zonnepaneel. Wanneer één van uw zonnepanelen minder goed presteert, bijvoorbeeld omdat er vuil op ligt, of deze in de schaduw ligt, dan krijgt u hiervan een melding en kunt u energieverlies minimaliseren. Daarnaast volgt er een automatische update bij systeemproblemen.

De SolarEdge Monitoring Portal is op meerdere devices te gebruiken, waaronder een computer, smartphone en tablet. Zo heeft u de systeemprestaties van uw zonnepanelen altijd bij de hand. Extra bedrading is hierbij niet nodig, want de communicatie tussen de zonnepanelen en de monitoring verloopt via de bestaande bekabeling. Kortom: de SolarEdge Monitoring Portal zorgt voor een ideale systeemcontrole en maximale opbrengstzekerheid.

Deze monitoring kunnen we ook periodiek voor u verzorgen en meenemen in het servicecontract.

Is uw interesse gewekt? Vraag dan naar de mogelijkheden!