Ik hoor de vragen vaak genoeg. Hoe vergelijk ik uw offerte met die van een andere aanbieder? Wat is nou een dure of een goedkope zonnestroominstallatie en zegt dat iets over kwaliteit? En rendement, waar praten we dan eigenlijk over?

Deze vragen worden vaak gesteld door klanten die zonnepanelen voor de ‘beste’ prijs willen. Daar is niets mis mee, dat zit er bij ons als Nederlanders ingeslepen. Maar er zijn wel echte verschillen in de aanbiedingen.

 Laat ik eerst het begrip rendement kort uitleggen.

Rendement is de opbrengst of winst van de door u gedane investering. Bij een goed rendement, is de opbrengst groter dan de gemaakte kosten. Maar let op: dit heeft niet alleen betrekking op geld, maar kan bij zonnepanelen ook betekenen dat uw installatie veel meer kWh opleveren.

Kortom, rendement betekent dat de output groter is dan de input.

U vergelijkt offertes vaak op prijs. Hoeveel panelen krijg ik voor welke prijs? U ervaart dit als duur of als goedkoop en vaak hangt daar de leverancierskeuze vanaf. Maar heeft u dan ook naar de jaarlijkse opbrengst van het systeem gekeken? En begrijpt u wat dat betekent?

 Ik geef een voorbeeld om het uit te leggen.

U bent geïnteresseerd in een zonnepaneleninstallatie en ontvangt een aanbieding van negen stuks zonnepanelen voor een relatief lage nettoprijs met een opbrengst van 2.255 kWh per jaar.

Van een andere leverancier ontvangt u ook een aanbieding met negen zonnepanelen. Op het eerste oog heeft deze installatie een veel hogere aanschafprijs, maar ook een opbrengst van 3.005 KWh – 750 kWh per jaar meer.

Reken dit maar eens voor uzelf door over 5, 10 en 25 jaar (want zolang ligt uw systeem op het dak!). Voor de volledigheid: na 25 jaar presteert het systeem op 80% van de oorspronkelijke capaciteit. Dit is gewone slijtage en daar hebben alle panelen last van. Dat noemen we een rendementsverlies van 20%.

Als u uw rekenmachine erbij pakt, komt u algauw tot de ontdekking dat het ‘duurdere’ systeem eigenlijk beter presteert – en uiteindelijk ook beter rendeert – dan het goedkopere systeem.

Zulke lage offertes noem ik budgetverkoop. Het zijn geweldige verkoop- en marketingformules tegen zeer aantrekkelijke, lage prijzen met een aangepaste kwaliteit of service. En met weinig oog voor de locatie, veiligheid en leefsituatie.

Een prijsverschil moet nou eenmaal ergens vandaan komen. Soms is er sprake van minderwaardig materiaal, bij een ander is er gekort op de service of wordt er gebruik gemaakt van een klantenbenadering via een onpersoonlijke ‘offertefabriek’. U herkent dit aan kreten als ‘voordeligste zonnepanelen’ of ‘beslis nu, denk niet te lang na’.

Gelukkig komt er ook in de branche langzaam het besef dat het niet gaat om ‘meters maken’, maar om maatwerk. Kwaliteit, rendement en veiligheid van de te leveren zonnepaneleninstallatie moet centraal staan. Zaken als ligging, dakhelling, zoneoriëntatie, zonuren en schaduwgebied maken veel uit. De productkeuze is belangrijk. En niet te vergeten, de hoeveelheid en manier van energiegebruik door de bewoners maakt ook veel uit!

CG Energie gaat voor het beste zonneplan met het hoogste rendement. Dat doen we met een goed betaalbare, veilige en kwalitatieve zonnepaneleninstallatie op maat samengesteld voor uw specifieke situatie! Daarmee krijgt u voor de komende 25 jaar de beste waar voor uw geld.